รndice


๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Listado de textos disponibles. Con asterisco (*) se marcan las traducciones producidas con asistencia de inteligencia artifical. Son mejores que tan solo colocar el texto en el traductor de Google pero todavรญa requieren una verificaciรณn manual.

Book

Francaise
Deutsch
Espaรฑol
Italiano
Portugues
English
Original
Biblia
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…
Patres Ecclesiae

Didachรฉ (~80 AD)

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Clemens Romanus (~96 AD)

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Barnaba Apostolus (~100 AD)

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Ignatius Antiochenus (~117 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Polycarpus Smyrnae (~135 AD)

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Martyrium Polycarpi (~155 AD)

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Ad Diognetum (~150 AD)

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Secunda Clementis (~170 AD ?)

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Ioustinus Martyr Apologiae (160-165 AD)

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Ioustinus Martyr Dialogus (~150-165 AD)

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Ioustinus Martyr de Resurrectione (~160 AD)

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ *
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Athenagoras Legatio Pro Christiani (~177 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ *
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Tatianus - Oratio ad Graecos (~175 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ *
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Teophilus Antiochenus - ad Autolycum (~175-180 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ *
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Martyrium Sancti Apollonii (~183 AD)

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ

Irenaeus - Adversus Haereses (~185 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

Clemens Alexandriae - Protrepticus (~195 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Clemens Alexandriae - Stromata (~198-203 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Clemens Alexandriae - Quis Dives Salvetur (~203 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Clemens Alexandriae - Quis Dives Salvetur (~203 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Tertullianus - De Baptismo (~198-220 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Tertullianus - De Oratione (~198-220 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Tertullianus - De Patientia (~198-220 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Tertullianus - De Poenitentia (~198-220 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Passio Perpetuae et Felicitatis (~203-208 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cyprianus Carthaginensis - De Lapsis (~248-258 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cyprianus Carthaginensis - De Oratio Dominica (~248-258 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cyprianus Carthaginensis - De Unitate Ecclesiae (~248-258 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cyprianus Carthaginensis - Ad Demetrianum (~248-258 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cyprianus Carthaginensis - Ad Donatum (~248-258 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cyprianus Carthaginensis - De bono patientiae (~248-258 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cyprianus Carthaginensis - De Habitu Virginorum (~248-258 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cyprianus Carthaginensis - De Idolorum Vanitate (~248-258 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cyprianus Carthaginensis - De Opera et Eleemosyna (~248-258 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cyprianus Carthaginensis - De Mortalitate (~248-258 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cyprianus Carthaginensis - De Laude Martyrii (~248-258 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cyprianus Carthaginensis - De Zelo et Livore (~248-258 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Anon - Ad Novatianum Hereticum (~253-257 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Victorinus Petavionensis - In Apocalypsin (~260-270 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Victorinus Petavionensis - De Fabrica Mundi (~260-270 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Lactantius - De Ira Dei (~303-320 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Athanasius - Vita Antonii (356 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cyrillus Hierosolymitanus - Catechesis (~350-370 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Basilius Caesarensis - Hexaemeron (~375 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Evagrius Ponticus - Practicus (~375-390 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Gregorius Nazianzenus - 5 Orationes Theolgicae (~379-391 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Gregorius Nazianzenus - Apologeticus (~379-391 AD)

โœ…

Gregorius Nazianzenus - de Teophania (~379-391 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Gregorius Nazianzenus - in Pentecosten, de Pascha en tarditatem, de Patrem Tacentem

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Gregorius Nazianzenus - in laudem Athanasii, in laudem sororis Gorgoniae

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Gregorius Nazianzenus - Supremum Vale

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Gregorius Nyssenus - Catechesis (~385 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Gregorius Nyssenus - De Opificio Homini (~395 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Gregorius Nyssenus - De Virginitate, de Anima, de Spiritu Sancto

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Gregorius Nyssenus - Non tres dii (Antirrhetikos)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Ioannes Chrysostomus - De Sacerdotio (~386 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Ioannes Chrysostomus - Homiliae in Matthaeum, in Iohannem (~389-404 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Ioannes Chrysostomus - Homiliae in Acta, in Epistolas Paulinas (~389-404 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Ambrosius - Expositio Fidei (~377-397 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Ambrosius - De Spiritu Sancto (~377-397 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Ambrosius - De Viduis - De Virginibus (~377-397 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Ambrosius - De Mysteriis - De Poenitentia (~377-397 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Ambrosius - De Officiis Ministrorum (~377-397 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Augustinus - Confessiones (~397-400 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Augustinus - De Civitate Dei (~426 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Augustinus - De Rudibus Catechizandis (400 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Augustinus - De Virginitate (401 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Augustinus - de Trinitate (400-412 AD)

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Augustinus - in Iohannem (407-415 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Jerome - de Viris Illustribus (~392-393 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Jerome - de Viris Illustribus (392-393 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Jerome - de Virginitate Mariae (383 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Jerome - Adversus Jovinianum (393 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cassianus - De Institutis Coenobiorum (~420 AD)

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cassianus - De Collationes Patrum (~420 AD)

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Vincentius Lerinensis - Commonitorium (~430 AD)

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Theodoretus - Philoteus (~450 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ*
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Pseudo Dionysius - De divinis nominibus (~480-530 AD)

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Pseudo Dionysius - De mystica theologia (~480-530 AD)

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Pseudo Dionysius - De caelesti hierarchia (~480-530 AD)

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Regula Sancti Benedicti (~530 AD)

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…
Poetae Graeci

Homer - Illiad

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Pseudo Homer - Hymni

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Hesiod - Theogonia

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Pindar - Epinicia

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…
Poetae Latini

Apuleius - Metamorphoses

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
โœ…

Ovidius - Metamorphoses

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
โœ…

Catullus - Carmina

partial
โœ…

Horatius - Carmina

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
โœ…

Horatius - Ars Poetica

โœ…

Propertius - Elegiae

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
โœ…

Vergilius - Aeneis

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
โœ…

Phaedrus - Fabulae

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
โœ…

Calpurnius Sciculus

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…
Theater

Sophocles - Oedipus Rex

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
โœ…

Sophocles - Antigone

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
โœ…

Sophocles - Oedipus Coloneus

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Aeschylus - Agamemnon

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Aristophanes - Lisystrata

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…
Philosophia et Oratoria Graeca

Platon - Apologia Socratis

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Platon - Symposium, Hip Maj, Fedon, Fedro

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Alii Platonis

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Aristoteles - Politica, Eud Eth

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Aristoteles - Metaphysica, De anima

โœ…

Epictetus - Enchiridion

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Epictetus - Diatribai

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Lysias - Orationes 1, 12, 14, 31, 32

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Isocrates - Panegyricus

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…
Philosophia et Oratoria Latina

Seneca - de Ira

โœ…

Seneca - de Constantia Sapienti

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Seneca - de Providentia

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cicero - de Officiis

โœ…

Cicero - Pro Sestio

โœ…

Cicero - Pro Milone

โœ…

Cicero - De Legibus

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
โœ…

Cicero - Laelius de Amicitia

โœ…
Historia Latina

Caesar - de Bello Gallico

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Caesar - de Bello Civile

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Titus Livius - ab Urbe Condita

โœ…

Tacitus - Annales

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Sallustius - Bellum Catilinae

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Sallustius - Bellum Jugurthinum

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Suetonius - De vita caesarum - XII Caesari

proxmte.
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Suetonius - De viris illustribus

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Plinius Minor - Epistulae

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Cato Maior - De agri cultura

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…
Historia Graeca

Thucydides - Historiae - De bello Peloponnesiaco

partial
โœ…

Herodotus - Historiae - De bello Persico

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
โœ…

Xenophon - Anabasis

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Plutarchus - Vitae

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
โœ…
Alii

Lucian - de Morte Peregrini

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…

Lucian - adversus Indoctum et Libros Multos Ementem

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
โœ…